Konferencja inaugurująca III edycję Funduszy norweskich i EOG w Polsce
* Oświadczam, że zapoznałem/ łam się z Klauzulą RODO
* Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video utrwalonego w związku z udziałem konferencji w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych związanych z działalnością Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz jednostki upoważnione przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych lub streamingowych, emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

* pola obowiązkowe

Konferencja odbędzie się:

12 września 2019 r.

Miejsce:
Sala konferencyjna im. Grażyny Gęsickiej
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 
ul. Wspólna 2/4
Warszawa

Godziny: 11:30-15:30

Rejestracja uczestników będzie czynna od godziny 10:30
 

 W przypadku pytań prosimy o kontakt:
e-mail: kontakt@madeinwarsaw.agency
tel. 791 587 460

FAQ

otrzymuję komunikat, że mój adres istnieje już w systemie
komunikat ten oznacza, że w przeszłości rejestrowaliście się już Państwo w systemie.

inny problem z rejestracją
skontaktuj się proszę z nami na pomoc@exposupport.pl

 

PROGRAM DO POBRANIA